Довгострокова робоча віза до Польщі

Довгострокова робоча віза до Польщі

Довгострокова робоча віза в Польщу - національна типу D - Długoterminowa polska wiza krajowa (D) - z prawem do pracy

Для легальної роботи в Польщі громадянам пострадянських країн потрібно отримати робочу візу, яка оформляється в польському консульстві за місцем проживання іноземця. В залежності від терміну передбачуваної роботи оформляється короткострокова шенгенська робоча віза (на термін до 90 днів) або довгострокова робоча віза в Польщу - національна віза (D) (на термін понад 90 днів).

Робоча віза, видана польським консульством, надає право на працевлаштування тільки на території Польщі.

Довгострокова робоча віза в Польщу видається терміном на півроку і на рік. Нижче наводиться таблиця з різними видами цих віз, з якої ви можете вибрати той варіант, який вас цікавить. Для оформлення кожного виду робочої візи необхідно мати конкретний дозвільний документ на роботу, що підтверджує мету поїздки. Наша фірма допоможе знайти вам роботодавця, який оформить для вас цей дозвільний документ.

Довгострокова робоча віза - національна (D) в Польщу

  На півроку 180/360) На рік (365/365)
Для кого призначена віза Тільки для громадян Росії, України, Білорусі, Молдови та Грузії Для громадян країн, що не входять в ЄС
Вид працевлаштування Робота на роботодавця Робота на роботодавця Робота для підприємців, які є членами ради директорів і / або власниками (співвласниками) фірми, зареєстрованої в Польщі
Що дозволяє дана віза Іноземець має право працювати тільки у працедавця, який зареєстрував для нього цю заяву. Якщо працівник змінює роботодавця, то його новий роботодавець повинен зареєструвати нову заяву про намір доручення роботи іноземцеві у відповідному Повятовому управлінні (Powiatowym Urzędzie Pracy).
Робоча віза на півроку дає право на короткострокову (сезонну) роботу в будь-якій галузі виключно на території Польщі максимально 6 місяців протягом 12 місяців. Робота може виконуватися протягом 6 місяців підряд або в окремі короткі періоди, але загальний період роботи не може перевищувати 6 місяців протягом 12 місяців. Якщо цей термін буде перевищено, така робота буде вважатися нелегальною.
Річна робоча віза в Польщу дає право на виконання роботи згідно з отриманим дозволом на роботу, в якому, крім іншого, вказані позиція і вид роботи, яку іноземець буде виконувати. Максимальний період працевлаштування за цією візою - 1 рік. У разі зацікавленості в даному працівникові роботодавець може подати заяву про продовження дозволу на роботу в строк мінімально 30 днів до терміну закінчення попереднього дозволу на роботу. Максимальный период трудоустройства по этой визе – 1 год. В случае заинтересованности в данном работнике работодатель может подать заявление о продлении разрешения на работу в срок минимально 30 дней до срока окончания предыдущего разрешения на работу. Працювати у фірмі по Дозволу на роботу (Zezwolenie na pracę cudzoziemca). Дозвіл на роботу видається відповідним Воєводський управлінням (у Wojewódzkém úřadě) за місцем реєстрації або знаходження фірми - на певний термін, максимально на 3 роки з можливістю подальшого продовження (при виконанні певних умов

Документ, що підтверджує мету поїздки (на підставі якого оформляється віза)

«Заява про намір доручення роботи іноземцю» (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi), зареєстрована в Повятовому управлінні зайнятості (Powiatowym Urzędzie Pracy).

Дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę cudzoziemca), виданий відповідним Воєводським управлінням (в Wojewódzkém úřadě).

  1.   - У випадках діяльності, для виконання якої не вимагається дозвіл воєводи:
  2.  - дозвіл на роботу, виданий іншим органом, що має право видавати підтвердження про працевлаштування, наприклад, документ, виданий ректором вузу і под;
Оригінал витягу з Всепольського судового реєстру (Krajowy Rejestr Sądowy) разом із заявою про намір працевлаштування (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) - для членів ради директорів, а також для власників і співвласників фірм, зареєстрованих на території Польщі. Термін дії виписки - 3 місяц

Для оформлення довгострокової робочої візи до Польщі необхідно надати документ, що підтверджує мету поїздки. Цей документ різний для кожного виду робочої візи, зазначеної в таблиці - дивіться відповідну останню графу таблиці.

  • Повний список решти документів, необхідних для оформлення довгострокової візи до Польщі , дивіться тут:
Категория: 
Теги: